Zmiana dyżuru z czwartku na piątek godzina 12:00 – Monika Kenig

 • ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO –
  odbywać się będą w trybie zdalnym przez platformę MS TEAMS w rzeczywistym terminie zajęć zgodnie z planem.
 • PODANIA O PRZEPISANIE OCENY/ZALICZENIA –
  Podania dotyczące przepisania ocen prosimy przesyłać drogą mailową do końca października 2020 r.
 • DYŻURY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH –
  dyżury będą odbywać się w czasie rzeczywistym przez platformę MS TEAMS.
 • Prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną.
 • Zachęcamy do dbałości o swoje zdrowie i ruchu na świeżym powietrzu.

Od dnia 26 października 2020 r. zajęcia z wychowania fizycznego przechodzą (do odwołania) w tryb niestacjonarny i odbywać się będą w czasie rzeczywistym przez platformę MS Teams.

Wszystkie szczegółowe informacje ze względu na różnorodność naszej oferty są dostępne u poszczególnych prowadzących zajęcia.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej – drogą e-mailową lub za pomocą aplikacji Ms Teams.

Od dnia 12.10.20 wprowadzone zostają zmiany dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Studenci uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego zostali dodani do grup Ms Teams – wszelkich informacji udziela nauczyciel akademicki, do którego student jest przypisany na zajęcia.

Zajęcia nordic walking –  studenci zapisani na czwartek, piątek, poniedziałek – na pierwsze zajęcia 1.10 (grupy czwartkowe), 2.10 (piątkowe) i 5.10 (poniedziałkowe) – studenci przychodzą do Centrum Sportu – ul 6 Sierpnia 69 (na swoje godziny zajęć). Będą to tylko zajęcia informacyjne. 

Zajęcia nordic dla studentów zapisanych na soboty – 

Pierwsze zajęcia w sobotę 3.10 –  już spotykamy się w terenie!

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup:
5 i 6 odbędą się w sobotę 03.10 o godzinie 8.30,
o godzinie 10.30 – studenci z grup 7 i 8.
Zbiórka tych grup przy wejściu do ZOO.

Osoby zapisane do grup 1 – 4 (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zajęcia zawsze zaczynamy na parkingu przy hali sportowej MOSiR ul. Małachowskiego 5/7/9.

Studenci zapisani do grup 5 – 8 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup:

 5 i 6 odbędą się w sobotę 03.10 o godzinie 8.30,

o godzinie 10.30 – studenci z grup 6 i 7.

 Zbiórka tych grup przy wejściu do ZOO.

Prosimy aby studenci nordic walking przychodzili na zajęcia swojej grupy. Trzeba mieć swoje kijki nordic walking (kto nie ma na pierwsze zajęcie przychodzi bez kijków).

Kolejne terminy zajęć sobotnich będą podawane na stronie Centrum Sportu w aktualnościach.

2020 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi