Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się 26.09 o godzinie 10.00.

Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni )

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

Przed zajęciami student jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zaliczeń, obiektu.

Przypominamy, że studenci kierunku lekarskiego (II -V roku), którzy zapiszą się na WF w semestrze zimowym – muszą w tym semestrze z niego się rozliczyć.

Podania i dokumenty dotyczące przepisania oceny z wychowania fizycznego – semestr letni – prosimy dostarczyć w formie papierowej do Sekretariatu Centrum Sportu w terminie do 13.10. Bedą zaopiniowane w ciągu tygodnia od dostarczenia. Do odbioru będą również w Sekretariacie CS. Należy je potem dostarczyć do swojego Dziekanatu.


1. Zajęcia relaksacyjne:

Pierwszeństwo mają studenci ze skierowaniem na takie zajęcia (druk do pobrania na stronie Centrum Sportu).

2. Zajęcia nordic walking:

 Zajęcia prowadzone przez mgr M. Kulicką i P. Kolasińską odbywają się w Parku 3 Maja – start – parking przy hali sportowej ul. Małachowskiego 5/7.

Zajęcia prowadzone przez mgr J. Kolendo i K. Młynarczyk odbywają się w Parku na Zdrowiu – start – wejście do ZOO.

Zajęcia są dłuższe ( około 2,5 – 3h zegarowych) – soboty, czwartki, poniedziałki, piątki – trwają przez 7 kolejnych tygodni (obecność obowiązkowa na 6).

Nordic walking sobotnie – start  07.10 już w odpowiednich Parkach (3 Maja lub na Zdrowiu – zależnie od grupy do której student zapisał się).

Zajęcia poniedziałkowe – start 02.10 – Park 3 Maja,

Zajęcia czwartkowe – start 05.10 – Park 3 Maja,

Zajęcia piątkowe – start 06.10 – Park na Zdrowiu.

Studenci mają własne kijki. 

Student przychodzi do grupy, do której jest zapisany.

3. Rejestracją na zajęcia nie są objęci studenci kierunku:

•  II, III rok Ratownictwa Medycznego:
zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat,

I Rok Ratownictwa Medycznego – studenci rozpoczynają zajęcia w semestrze letnim

I Rok Lekarski (cywilny)  – studenci rozpoczynają zajęcia od III roku studiów

I Rok Farmacji i I rok Analityku Medycznej  – studenci rozpoczynają zajęcia w semestrze letnim.

4. Fizjoterapia:

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15,17.00 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

Niedokonanie przez studenta UM zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany wówczas do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego (za zgodą Dziekana) na kolejny semestr.

Zapisując się na wybrane zajęcia student potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.