Uwaga!

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej – drogą e-mailową lub za pomocą aplikacji Ms Teams.

Od dnia 12.10.20 wprowadzone zostają zmiany dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Studenci uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego zostali dodani do grup Ms Teams – wszelkich informacji udziela nauczyciel akademicki, do którego student jest przypisany na zajęcia.