Zapisy

Jesteś tutaj: Witamy  ›  Studenci  ›  Zapisy

Zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w systemie stacjonarnym (planujemy miej grup w tym samym czasie na obiektach). Jeśli zaistnieje konieczność jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w systemie mieszanym lub ostatecznie zajęć online na platformie Teams.

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 23.09. 2020 r.

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).

Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

 • I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat.
 • I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15,17.00 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

COVID 19 – dodatkowe założenia regulaminu:

Student jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach sportowych UM. Po zakończonych zajęciach na student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uniwersytet zapewnia środki dezynfekujące).

Student zobowiązany jest w szczególności do:

 • zachowania zalecanego dystansu społecznego;
 • regularnego mycia i dezynfekowania dłoni przy użyciu środków higieny osobistej oraz środków dezynfekujących;
 • posiadania własnych środków dezynfekujących, niezależnie od środków udostępnianych przez Uniwersytet;
 • zasłaniania ust i nosa za pomocą̨ maseczki lub przyłbicy w czasie zbiórki, rozmowy z prowadzącym itp., z tym, że stosowanie przyłbicy dopuszcza się wyłącznie w przypadku przeciwwskazań́ lekarskich do zasłaniania ust i nosa (w czasie ćwiczeń maseczki są zdjęte);
 • niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wystąpienia objawów chorobowych,
 • po zakończonych zajęciach student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe
 • (Uczelnia zapewnia środki dezynfekujące).
 • W czasie zajęć student korzysta z własnego ręcznika (rozkłada go na maty oraz na sprzęcie w siłowni).

Założenia ogólne:

 • Przed salą dydaktyczną mogą znajdować́ się wyłącznie studenci oraz prowadzący zajęcia;
 • Studenci stawiają się przed salą dydaktyczną nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć;
 • W szatni student korzysta z szafek z numerami parzystymi.
 • Bezwzględnie zakazuje się samowolnej zmiany grupy przez studentów (dotyczy to także pojedynczych zajęć).
 • W przypadku studentów odbywających kwarantannę lub izolację w warunkach domowych sposób odrabiania zajęć ustala Kierownik przedmiotu.

Niedokonanie przez studenta UM zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany wówczas do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego (za zgodą Dziekana) na kolejny semestr.

Zapisując się na wybrane zajęcia student potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.

Na zajęcia relaksacyjne pierwszeństwo mają studenci ze skierowaniem na takie zajęcia (druk do pobrania na stronie Centrum Sportu).

Zajęcia judo i samoobrony (wtorek 15.00-16.30 i 16.30- 18.00, środa 16.30-18.00) przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się w Centrum Sportu UM – ul 6 Sierpnia 69, a później na ul. Tamka 12 – Wydział Chemii UŁ)

Zajęcia nordic walking – zajęcia prowadzone przez mgr M. Kulicką i P. Kolasińską – odbywają się w Parku 3 Maja – start – parking przy hali sportowej ul. Małachowskiego 5/7. Zajęcia prowadzone przez mgr J. Kolendo i K. Młynarczyk – odbywają się w Parku na Zdrowiu – start – wejście do ZOO.

Zajęcia dłuższe 3 godzinne (soboty, czwartki) – trwają przez 7 tygodni (obecność obowiązkowa na 6 – w wyjątkowych sytuacjach 5).
Zajęcia krótsze 1,5 godzinne (poniedziałki, piątki) trwają przez 15 tygodni (obecność obowiązkowa na 12 – w wyjątkowych sytuacjach 10). Istnieje możliwość zostania na dwóch zajęciach (w miarę wolnych miejsc).

W pierwszym tygodniu zajęć wszystkie zajęcia – informacyjne odbywają się na hali sportowej Centrum Sportu – ul. 6 Sierpnia 69. Student przychodzi do grupy do której jest zapisany.

Nordic walking sobotnie zajęcia – start 3.10.2020 już w odpowiednich Parkach (3 Maja lub na Zdrowiu).
Studenci mają własne kijki.