Kondolencje

Maciej Gątkiewicz

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dra n. o kult. fiz. Macieja Gątkiewicza

Wieloletniego pracownika Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w latach 2011-2015.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi