Tenis ziemny

Jesteś tutaj: Witamy  ›  Studium Wychowania Fizycznego  ›  Oferta zajęć  ›  Oferta zajęć sportowych dla studentów  ›  Tenis ziemny

Tenis ziemny jest jedną z najbardziej popularnych obecnie dyscyplin sportowych, której uprawianie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi  fizycznemu. Walory zdrowotne tenisa umożliwiają uprawianie go przez całe życie. Opanowanie gry w tenisa to proces nauczania umiejętności techniczno-taktycznych, rozwijanie i kształtowanie zdolności motorycznych oraz cech charakteru.

Cele programu zajęć w tenisa ziemnego objętych programem wychowania fizycznego to:

  • wszechstronny rozwój psychomotoryczny ze szczególnym naciskiem na rozwój koordynacji ruchowej,
  • nauczanie uproszczonej techniki uderzeń podstawowych,
  • uczenie się różnych technik poruszania na korcie,
  • opanowanie podstawowych zasad i przepisów gry obowiązujących w tenisie ziemnym.