Uwaga

Od dnia 26 października 2020 r. zajęcia z wychowania fizycznego przechodzą (do odwołania) w tryb niestacjonarny i odbywać się będą w czasie rzeczywistym przez platformę MS Teams.

Wszystkie szczegółowe informacje ze względu na różnorodność naszej oferty są dostępne u poszczególnych prowadzących zajęcia.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej