Odrabianie zajęć

Jesteś tutaj: Witamy  ›  Studenci  ›  Odrabianie zajęć

Student może odrobić w semestrze dwie usprawiedliwione nieobecności według poniższych zasad:

  • W ciągu dnia można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach,
  • Zaległości odrabiać należy od dziesiątego tygodnia zajęć w danym semestrze,
  • W tygodniu można uczestniczyć jedynie w dwóch zajęciach wychowania fizycznego tzn. w jednych obowiązkowych i jednych dodatkowych (odrabianych),
  • Odrabianie zajęć powinno odbywać się u swojego prowadzącego po wcześniejszym ustaleniu z nim terminu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć u innego nauczyciela (w miarę wolnych miejsc w grupie). Powyższa zgoda potwierdzona jest podpisem prowadzącego na karcie zajęć wychowania fizycznego. Student w ten sposób może odrobić dwa zajęcia w semestrze.
    Bez zgody swojego prowadzącego (potwierdzonej na karcie podpisem) student nie może dołączyć do innej grupy.