Przepisanie oceny z wychowania fizycznego

Podania i dokumenty dotyczące przepisania oceny z wychowania fizycznego prosimy dostarczyć w formie papierowej do Sekretariatu Centrum Sportu w terminie do 15.10. Bedą zaopiniowane w ciągu tygodnia od dostarczenia. Do odbioru będą również w Sekretariacie CS. Należy je potem dostarczyć do swojego Dziekanatu.