Katarzyna Młynarczyk – dyżur

Katarzyna Młynarczyk – środa 10:30 – 12:00 na platformie Teams.

Ta zmiana terminu jest na stałe.