• ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO –
    odbywać się będą w trybie zdalnym przez platformę MS TEAMS w rzeczywistym terminie zajęć zgodnie z planem.
  • PODANIA O PRZEPISANIE OCENY/ZALICZENIA –
    Podania dotyczące przepisania ocen prosimy przesyłać drogą mailową do końca października 2020 r.
  • DYŻURY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH –
    dyżury będą odbywać się w czasie rzeczywistym przez platformę MS TEAMS.
  • Prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną.
  • Zachęcamy do dbałości o swoje zdrowie i ruchu na świeżym powietrzu.

Od dnia 26 października 2020 r. zajęcia z wychowania fizycznego przechodzą (do odwołania) w tryb niestacjonarny i odbywać się będą w czasie rzeczywistym przez platformę MS Teams.

Wszystkie szczegółowe informacje ze względu na różnorodność naszej oferty są dostępne u poszczególnych prowadzących zajęcia.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy o załatwianie spraw studenckich wyłącznie w formie elektronicznej – drogą e-mailową lub za pomocą aplikacji Ms Teams.

Od dnia 12.10.20 wprowadzone zostają zmiany dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Studenci uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego zostali dodani do grup Ms Teams – wszelkich informacji udziela nauczyciel akademicki, do którego student jest przypisany na zajęcia.

2020 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi