Zajęcia nordic walking –  studenci zapisani na czwartek, piątek, poniedziałek – na pierwsze zajęcia 1.10 (grupy czwartkowe), 2.10 (piątkowe) i 5.10 (poniedziałkowe) – studenci przychodzą do Centrum Sportu – ul 6 Sierpnia 69 (na swoje godziny zajęć). Będą to tylko zajęcia informacyjne. 

Zajęcia nordic dla studentów zapisanych na soboty – 

Pierwsze zajęcia w sobotę 3.10 –  już spotykamy się w terenie!

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup:
5 i 6 odbędą się w sobotę 03.10 o godzinie 8.30,
o godzinie 10.30 – studenci z grup 7 i 8.
Zbiórka tych grup przy wejściu do ZOO.

Osoby zapisane do grup 1 – 4 (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zajęcia zawsze zaczynamy na parkingu przy hali sportowej MOSiR ul. Małachowskiego 5/7/9.

Studenci zapisani do grup 5 – 8 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup:

 5 i 6 odbędą się w sobotę 03.10 o godzinie 8.30,

o godzinie 10.30 – studenci z grup 6 i 7.

 Zbiórka tych grup przy wejściu do ZOO.

Prosimy aby studenci nordic walking przychodzili na zajęcia swojej grupy. Trzeba mieć swoje kijki nordic walking (kto nie ma na pierwsze zajęcie przychodzi bez kijków).

Kolejne terminy zajęć sobotnich będą podawane na stronie Centrum Sportu w aktualnościach.

dr Krzysztof Bortnik
poniedziałek (Monday) 13-14.30
środa (Wednesday) 11-12.30
krzysztof.bortnik@umed.lodz.pl

mgr Monika Kulicka 
poniedziałek (Monday) 13-14.30
środa (Wednesday) 11-12.30
monika.kulicka@umed.lodz.pl

mgr Wojciech Stasio 
poniedziałek (Monday) 14-15.30
środa (Wednesday) 11-12.30
wojciech.stasio@umed.lodz.pl

mgr Adam Chmielecki
wtorek (Tuesday) 10-11.30
czwartek (Thursday) 10-11.30
adam.chmielecki@umed.lodz.pl

mgr Joanna Kolendo
wtorek (Tuesday) 11-12.30
środa (Wednesday) 11-12.30
joanna.kolendo@umed.lodz.pl

mgr Patrycja Kolasińska 
poniedziałek (Monday) 10-11.30
środa (Wednesday) 11-12.30
jadwiga.kolasinska@umed.lodz.pl

mgr Katarzyna Młynarczyk
wtorek (Tuesday) 8-9.30
środa (Wednesday) 9-10.30
katarzyna.mlynarczyk@umed.lodz.pl

mgr Jan Stawski 
poniedziałek (Monday) 9-10.30
wtorek (Tuesday) 9-10.30
jan.stawski@umed.lodz.pl

dr Maciej Gątkiewicz 
wtorek (Tuesday) 12-13.30
czwartek (Thursday) 12-13.30
maciej.gatkiewicz@umed.lodz.pl

mgr Wojciech Szymczak 
wtorek (Tuesday) 10-11.30
wojciech.szymczak@umed.lodz.pl

mgr Monika Kenig 
wtorek (Tuesday) 14-15.30
monika.kenig@umed.lodz.pl

mgr Piotr Stasiak
(kontakt mailowy)
piotrek-stasiak@wp.pl

mgr Sławomir Kubanek
(kontakt mailowy)
slawomir.kubanek@umed.lodz.pl

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 18 lutego 2020 i trwać będzie do 6 marca 2020 r. Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).

Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia.

Studenci kierunku lekarskiego – 1 rok – zapisują się na dowolne zajęcia.

• I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:
zajęcia odbywają się na basenie w czwartki (I i II rok) i poniedziałki (III rok) – zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat.

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15,17.00 oraz w środy o 13.45 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Studenci innych kierunków, którzy zapiszą się na zajęcia zaplanowane dla Fizjoterapii lub Ratownictwa Medycznego będą usuwani z tych grup. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

Studenci, którzy nie  są objęci obowiązkowym wychowaniem fizycznym nie mogą zapisywać się na zajęcia.

Zajęcia nordic walking będą odbywały się w soboty (przez 7 tygodni).

Osoby zapisane do grup 1 – 4  (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zajęcia zawsze zaczynamy na parkingu przy hali sportowej MOSiR ul. Małachowskiego 5/7/9.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup 1 i 2 odbędąsię29.02  o godzinie 8.00,  o godzinie 10.00 – studenci z grupy 3 i 4.

Studenci zapisani do grup  5 – 8 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup 5 i 6 odbędąsię 29.02 o godzinie 8.00, o godzinie 10.00 – studenci z grup 6 i 7 o godzinie 10.00

Prosimy aby studenci nordic walking przychodzili na zajęcia swojej  grupy. Trzeba mieć swoje kijki nordic walking.

Informacje o kolejnych terminach zajęć nordic walking będą podawane na stronie Centrum Sportu:  http://wf.umed.pl

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

2020 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi