Z dniem 28.05.2021 r. (piątek) wracamy do zajęć na pływalni zgodnie z harmonogramem.
Pływalnia w tym semestrze będzie czynna do 27.06.2021 r.

Centrum Sportu przypomina studentom naszej Uczelni o możliwości korzystania z pływalni.

UWAGA!

Wejście jest bezpłatne, po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej.

Poniżej przedstawiamy obowiązujący grafik na semestr letni 2020/21

sobota
godz. 12:00-12:45
godz. 15:00-15:45

niedziela
godz. 09:45-10:30
godz. 11:15-12:00
godz. 12:45-13:30

SERDECZNIE  WAS  ZAPRASZAMY

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 16.02 o godzinie 10.00.

(Proszę wziąć pod uwagę przy zapisach stacjonarną/hybrydową formę zajęć).

Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni )

Pierwsze zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 odbędą się stacjonarnie. Zajęcia te będą informacyjne – bez ćwiczeń na hali/basenie. 

Wtedy podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące organizacji, zaliczenia zajęć. W kolejnych tygodniach planujemy formę hybrydową – tydzień stacjonarnie/ tydzień online na Teams.

Decyzje te będą oczywiście dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jeśli zaistnieje konieczność jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym lub ostatecznie zajęć online na platformie Teams.

W pierwszym tygodniu (do 28.02) zajęć zostaną stworzone grupy WF na Teams. W przypadku, gdy student nie będzie dodany do żadnej z grup lub zmieni ją – jest zobowiązany o poinformowanie prowadzącego (teams, mail) o zmianie lub braku dodania go do właściwej grupy. 

 Na zajęcia relaksacyjne:

Pierwszeństwo mają studenci ze skierowaniem na takie zajęcia (druk do pobrania na stronie Centrum Sportu).

Zajęcia nordic walking:

 Zajęcia prowadzone przez mgr M. Kulicką i P. Kolasińską odbywają się w Parku 3 Maja – start – parking przy hali sportowej ul. Małachowskiego 5/7.

Zajęcia prowadzone przez mgr J. Kolendo i K. Młynarczyk odbywają się w Parku na Zdrowiu – start – wejście do ZOO.

Zajęcia są dłuższe 3 godzinne (soboty, czwartki, poniedziałki, piątki) – trwają przez 7 tygodni (obecność obowiązkowa na 6 – w wyjątkowych sytuacjach 5). Będzie możliwość zaliczania części zajęć za pomocą aplikacji. Pierwsze zajęcia odbywają się w Centrum Sportu: poniedziałkowe 22.02, czwartkowe – 25.02. piątkowe – 26.02.

Nordic walking sobotnie – start 27.02 już w odpowiednich Parkach (3 Maja lub na Zdrowiu – zależnie od grupy do której student zapisał się). Studenci mają własne kijki. Będzie możliwość zaliczania części zajęć za pomocą aplikacji.

W pierwszym tygodniu zajęć wszystkie zajęcia – informacyjne odbywają się na hali sportowej CS – ul. 6 Sierpnia 69 (oprócz sobotnich zajęć nordic walking – te są 27.02 w odpowiednich parkach). Student przychodzi do grupy, do której jest zapisany.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

• I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:

zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat,

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15,17.00 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

COVID 19 – dodatkowe założenia regulaminu:

Student jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach sportowych UM. Po zakończonych zajęciach na  student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uniwersytet zapewnia środki dezynfekujące).

Student zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zachowania zalecanego dystansu społecznego;
 2. regularnego mycia i dezynfekowania dłoni przy użyciu środków higieny osobistej oraz środków dezynfekujących;
 3. posiadania własnych środków dezynfekujących, niezależnie od środków udostępnianych przez Uniwersytet;
 4. zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy w czasie zbiórki, rozmowy z prowadzącym itp., z tym, że stosowanie przyłbicy dopuszcza się wyłącznie w przypadku przeciwwskazań lekarskich do zasłaniania ust i nosa (w czasie ćwiczeń maseczki są zdjęte);
 5. niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wystąpienia objawów chorobowych,
 6. po zakończonych zajęciach student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uczelnia zapewnia środki dezynfekujące). W czasie zajęć student korzysta z własnego ręcznika (rozkłada go na maty oraz na sprzęcie w siłowni).
 1. Przed salą dydaktyczną mogą znajdować się wyłącznie studenci oraz prowadzący zajęcia;
 2. Studenci stawiają się przed salą dydaktyczną nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć;
 3. W szatni student korzysta z szafek z numerami parzystymi.
 4. Bezwzględnie zakazuje się samowolnej zmiany grupy przez studentów (dotyczy to także pojedynczych zajęć). 
 5. W przypadku studentów odbywających kwarantannę lub izolację w warunkach domowych sposób odrabiania zajęć ustala Kierownik przedmiotu.

Niedokonanie przez studenta UM zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany wówczas do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego (za zgodą Dziekana) na kolejny semestr.
Zapisując się na wybrane zajęcia student potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

Zajęcia nordic walking –  studenci zapisani na czwartek, piątek, poniedziałek – na pierwsze zajęcia 1.10 (grupy czwartkowe), 2.10 (piątkowe) i 5.10 (poniedziałkowe) – studenci przychodzą do Centrum Sportu – ul 6 Sierpnia 69 (na swoje godziny zajęć). Będą to tylko zajęcia informacyjne. 

Zajęcia nordic dla studentów zapisanych na soboty – 

Pierwsze zajęcia w sobotę 3.10 –  już spotykamy się w terenie!

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup:
5 i 6 odbędą się w sobotę 03.10 o godzinie 8.30,
o godzinie 10.30 – studenci z grup 7 i 8.
Zbiórka tych grup przy wejściu do ZOO.

Osoby zapisane do grup 1 – 4 (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zajęcia zawsze zaczynamy na parkingu przy hali sportowej MOSiR ul. Małachowskiego 5/7/9.

Studenci zapisani do grup 5 – 8 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup:

 5 i 6 odbędą się w sobotę 03.10 o godzinie 8.30,

o godzinie 10.30 – studenci z grup 6 i 7.

 Zbiórka tych grup przy wejściu do ZOO.

Prosimy aby studenci nordic walking przychodzili na zajęcia swojej grupy. Trzeba mieć swoje kijki nordic walking (kto nie ma na pierwsze zajęcie przychodzi bez kijków).

Kolejne terminy zajęć sobotnich będą podawane na stronie Centrum Sportu w aktualnościach.

dr Krzysztof Bortnik
poniedziałek (Monday) 13-14.30
środa (Wednesday) 11-12.30
krzysztof.bortnik@umed.lodz.pl

mgr Monika Kulicka 
poniedziałek (Monday) 13-14.30
środa (Wednesday) 11-12.30
monika.kulicka@umed.lodz.pl

mgr Wojciech Stasio 
poniedziałek (Monday) 14-15.30
środa (Wednesday) 11-12.30
wojciech.stasio@umed.lodz.pl

mgr Adam Chmielecki
wtorek (Tuesday) 10-11.30
czwartek (Thursday) 10-11.30
adam.chmielecki@umed.lodz.pl

mgr Joanna Kolendo
wtorek (Tuesday) 11-12.30
środa (Wednesday) 11-12.30
joanna.kolendo@umed.lodz.pl

mgr Patrycja Kolasińska 
poniedziałek (Monday) 10-11.30
środa (Wednesday) 11-12.30
jadwiga.kolasinska@umed.lodz.pl

mgr Katarzyna Młynarczyk
wtorek (Tuesday) 8-9.30
środa (Wednesday) 9-10.30
katarzyna.mlynarczyk@umed.lodz.pl

mgr Jan Stawski 
poniedziałek (Monday) 9-10.30
wtorek (Tuesday) 9-10.30
jan.stawski@umed.lodz.pl

dr Maciej Gątkiewicz 
wtorek (Tuesday) 12-13.30
czwartek (Thursday) 12-13.30
maciej.gatkiewicz@umed.lodz.pl

mgr Wojciech Szymczak 
wtorek (Tuesday) 10-11.30
wojciech.szymczak@umed.lodz.pl

mgr Monika Kenig 
wtorek (Tuesday) 14-15.30
monika.kenig@umed.lodz.pl

mgr Piotr Stasiak
(kontakt mailowy)
piotrek-stasiak@wp.pl

mgr Sławomir Kubanek
(kontakt mailowy)
slawomir.kubanek@umed.lodz.pl

2020 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi